Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

INFOBLAD 2014 en PROGRAMMA 2015

In onze infobladen informeren wij u over de activiteiten, gerealiseerd door Nsanga, de activiteiten waar Nsanga aan deelnam en de komende activiteiten die gepland zijn.

Nsanga verschijnt meer en meer  in verschillende structuren van onze Stad Brugge. Nsanga is één van de Brugse verenigingen, waarvan de website, goed bezocht wordt. In 5 jaar tijd telden wij reeds meer dan 103000 bezoekers.

Wij willen u graag laten weten dat wij nu ook lid zijn van Brugge Dialoogstad.

Daarnaast blijven wij lid van de Noord-Zuidraad Brugge, het platform van etnisch culturele minderheden van de diversiteitdienst Brugge, Minderhedenforum in Brussel en Vlaanderen en FMDO (Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties).

De werkgroep Brugge Dialoogstad is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale verenigingen en diensten, het  OCMW Brugge en Stad Brugge. We werken rond bepaalde thema's, voor 2015 is dit het thema  "armoede". We trachten een brug te vormen tussen het lokaal beleid en mensen in armoede.

 

Activiteiten 2014

In 2014 was Nsanga in Brugge heel actief, met boeiende activiteiten.

Daarvoor danken wij van harte de diversiteitdienst van de Stad Brugge en het FMDO voor hun steun.

 

28 maart 2014

Informatie over het Midden Oosten en Iraans  nieuwjaarsfeest (Millenniumdoelen Brugge)

We leerden die avond veel bij over de architectuur in Iran en het Midden-Oosten. Na zijn persoonlijke bezoek aan Iran, zorgde priester-arbeider E.H. Jef Devisscher voor een boeiende avond, in woord en beeld.

Mevrouw Zohreh stelde ons de tafel van 7 s' en of "Sofreh aft sin" voor.

Er lagen verschillende soorten fruit op deze tafel en het cijfer 7 is zeer belangrijk in de Iraanse cultuur. Alle aanwezigen konden proeven van het fruit.

Tot slot bracht de groep "dans Ruh" uit Gent, veel ambiance met originele Perzische dans.

25 april 2014

Keniaanse maaltijd in samenwerking met Orphan's Castle Kapsoya

Nsanga werkte samen met Orphan's Castle Kapsoya, in het kader van de Millenniumdoelen Brugge. Dit werd een avond vol Keniaanse activiteiten, o.a. een Keniaanse maaltijd, ten voordele van weeskinderen in Kenia.

30 mei 2014

Workshop djembe

Regelmatig organiseren wij in het kader van cultuuruitwisseling een workshop djembe. We merken telkens dat Belgen met plezier leren djembe spelen. 10 mensen namen deel die dag. Voor de geïnteresseerden: neem alvast een kijkje bij het programma voor 2015.

27 juni 2014

presentatie Afrikaanse mode door Yolanda

Door omstandigheden ging deze activiteit niet door.

Het werd een leuke avond met wereldmuziek en gezellig samenzijn.

26 september 2014

Infoavond en praatcafé in het kader van onderwijs

We planden voor die avond een informatieavond over het nieuwe decreet van het ministerie van het onderwijs, i.v.m. inschrijving en deelname aan kwaliteitsvol onderwijs. Die informatie zou vanuit het LOP (Lokaal overlegplatform) van het Basisonderwijs Brugge gegeven worden.

De doelgroep die aanwezig was, had geen interesse in deze informatie.

Het werd een avond met wereldmuziek en gezellig samenzijn.

31 oktober 2014

Vlaamse volksspelencompetitie

Zo'n avond verloopt steeds met succes en in een mooie sfeer. De winnaars krijgen telkens een attentie, waardoor men ook steeds gemotiveerd is om deel te nemen.

28 november 2014

Kinderdiscoavond

Kinderen kregen de kans om hun danstalenten te tonen op karaokemuziek en zo te genieten van de avond. Er was een leuke ambiance die dag!

 

Activiteiten, georganiseerd door anderen,

waar Nsanga aan deelnam of bij betrokken was

 

Inclusief, impuls voor een sociaal West-Vlaanderen

Vrijdag 22 november 2013 nam Nsanga, via de Noord-Zuidraad Brugge, deel aan dit initiatief.

Inclusief werd georganiseerd door de provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen, in het Cultuurhuis De Leest, in Izegem. Vele sociale instellingen en sociale organisaties waren uitgenodigd.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde voor welzijn, stelde de visie op het toekomstig provinciaal sociaal beleid voor.

Tijdens de receptie na de uiteenzetting werden gegevens uitgewisseld tussen medewerkers van mevrouw Vanlerberghe en sociale verenigingen. Deze verenigingen kunnen voor hun projecten steun vragen bij de provincie.

De avond was zeker geslaagd op het vlak van organisatie, participatie (er was veel volk) en de uiteenzetting van mevrouw Vanlerberghe.

 

"Start to... change the food system"

Via de Noord-Zuidraad Brugge nam Nsanga daaraan deel. Deze activiteit was georganiseerd door het 11.11.11-campagneteam en 11.11.11-West-Vlaanderen op 19 mei 2014 in Roeselare.

 

Techniekacademie

In het schooljaar 2014-2015 is in Brugge de Techniekacademie van start gegaan.

Dit is een privé-initiatief, in samenwerking met het Vlaamse ministerie van onderwijs. Kinderen van het 5de en 6de leerjaar in de basisschool, worden gestimuleerd en gemotiveerd voor wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie, gedurende 4 maanden 2u per week.

Nsanga kreeg deze informatie via het LOP Brugge (Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen). 2 Nsangaleden hebben een mandaat bij het LOP in de algemene vergadering.

 

PROGRAMMA 2015

 

Vrijdag 27 maart 2015

Iraans nieuwjaarsfeest

Vrijdag 24 april 2015

Millenniumdoelen: voorstelling film Waati

Vrijdag 29 mei 2015

Praatcafé en info over onderwijs

Vrijdag 26 juni 2015

Congolees nationaal feest, in samenwerking met ''Centre de réflexion sur le Congo''

Vrijdag 25 september 2015

Kinderdiscoavond

Die avond kunnen ook leerlingen van het conservatorium Brugge hun muzikale talenten tonen.

Vrijdag 30 oktober 2015

Vlaamse volksspelencompetitie

Vrijdag 27 november 2015

Workshop djembe

 

NB: Dit programma kan eventueel nog aangepast worden naar gelang de omstandigheden.

 

Iedereen is welkom bij Nsanga:

Kinderen, jongeren,

Volwassen mannen en vrouwen,

autochtonen en allochtonen,...

 

Meer info:

nsanga.brugseverenigingen.be

Tel.: 0485 / 70 68 28

 

Nsanga-avonden gaan steeds door in

Dienstencentrum De Garve

OCMW Brugge

Pannebekestraat 33

8000 Brugge sint-Jozef