Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


2006 - 2007

ACTIVITEITEN VAN NSANGA
Elke laatste vrijdag van de maand, behalve in december: de voorlaatste vrijdag.
Tijdens deze Nsanga-avonden kan iedereen genieten van een multiculturele avond met wereldmuziek en gezellig samenzijn.
 
·        Nsanga vzw is een Brugse zelforganisatie, die lid is van de Derdewereldraad (= Noord-Zuidraad) en het wereldcentrum van de stad Brugge. Nsanga is ook lid van het Etnisch Culturele Minderhedenforum vzw in Vlaanderen en Brussel.
 
·        Nsanga organiseert activiteiten in het kader van uitwisseling, om mensen samen te brengen in diversiteit. In plaats van onderlinge conflicten te veroorzaken, moeten verschillen bijdragen tot een boeiende en kleurrijke wereld, waar mensen de maatschappij samen opbouwen.
-         Nsanga stimuleert buitenlanders om zich te integreren in deze maatschappij.
-         Nsanga is altijd aanwezig met concrete
voorstellen, waar men spreekt over: de integratieproblematiek, tewerkstelling, huisvesting voor allochtonen, enz….
 
 ACTIVITEITEN VAN NSANGA
DE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND
 
27 oktober 2006
Nieuwe start met officiële opening door de schepen van ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Lieve Mus. Andere aanwezigen waren: een ambtenaar van de emancipatiedienst, de voorzitter van de Noord-Zuidraad en medewerkers van het wereldcentrum van de Stad Brugge, de coördinator van het onthaalbureau Yambo (P.I.C.), leden van het Onthaalhuis Christus Koning vzw met E.H. Jef Devisscher, Centraal Amerika Comité met E.H. Jef Ravelingien, de Verenigde Culturele Stichting vzw met mevrouw Consorcia Scholtz-De Leon.
 
24 november 2006
Djembé-ambiance door Chantal, Geert en Joke, met tussen door een woordje door Nsanga en de Directeur van het Opvangcentrum van het Rode Kruis Brugge (Patio), die een voorstel deed naar samenwerking tussen Nsanga en Patio.
 
22 december 2006
Optreden van Nsanga met Centraal-Afrikaanse ritmes en Oriëntaalse dans.
  
26 januari 2007
Info-avond:
-         een toespraak van de voorzitter van de Derdewereldraad van de Stad Brugge, waarin de naamsverandering van de derdewereldraad naar Noord-Zuidraad werd vermeld.
-         Anje Timmerman stelde haar werk als medewerker van diversiteit in de Emancipatiedienst van Brugge voor.
 
23 februari 2007
Volksspelencompetitie met een prijs voor de winnaars (sjoelbak: Omar, puttenbak: Timor, trou-madame: Gilbert) Het was een geschikt moment voor allochtonen om de Vlaamse volksspelen te leren kennen.
 
30 maart 2007
-         Getoux vzw toonde een videovoorstelling over haar project in een Congolese school.
-         Nsanga las een officiële brief voor van de voorzitter van de Noord-Zuidraad, waarin de naamsverandering van Derdewereldraad naar Noord-Zuidraad werd bevestigd.
 
27 april 2007
Volksdansavond onder begeleiding van Gerda Vervaeke uit Waregem. “Het was een geslaagde avond met veel succes”
verklaarde een Aziatische jongen, die voor de eerste keer naar Nsanga kwam.
 
ANDERE ACTIVITEITEN
 
10 maart 2007
Nsanga was vertegenwoordigd op de receptie, na de filmvoorstelling van “Offside”, ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Deze avond werd georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Brugge, de Stedelijke Emancipatiedienst en de Stedelijke Emancipatieraad van Brugge.
 
20 maart 2007
Nsanga was aanwezig in de overlegvergadering met ethnisch culturele minderheden, georganiseerd door de Emancipatiedienst van de Stad Brugge.
 
20 april 2007
Een lid van Nsanga was aanwezig op het afscheidfeest van de algemeen coördinator van P.I.C.-West-Vlaanderen, Dhr. Jimmy Feys, in de Braambergstraat 17 in Brugge.
 
25 april 2007
Multiculturele werkgroep Sint-Anna organiseerde een Gebedswake voor Dhr. Rafaël Mensah, slachtoffer van zinloos, racistisch geweld. Nsanga was aanwezig.
Er werd samen een gebed voor vrede, van Franciscus van Assisi gelezen.
 
30 april 2007
Nsanga nam deel aan het Multicultureel Avondfeest “Stel je open voor de wereld en
de wereld komt naar je toe”, georganiseerd door multiculturele werkgroep Sint-Anna.
  
1 juni 2007
Nsanga was aanwezig op de picknick
’t Is tijd voor diversiteit”, in het Astridpark in Brugge, georganiseerd door de Emancipatiedienst diversiteit en Noord-Zuiddienst van de Stad Brugge.
 
1 juni 2007
Enkele leden van Nsanga namen deel aan de Afrikaanse avond van El Mundo, georganiseerd door Patio, het Opvangcentrum van het Rode Kruis Brugge.
 
Begin juni 2007
Nsanga ontving de prijs “Gouden Dynamo 2007” van het ACW van Brugge. Deze prijs wordt uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor een sociaal doel. Nsanga kreeg de prijs voor het organiseren van activiteiten en het engagement voor integratie van allochtonen.
 
 
BLAUWE POORT 58
8000 BRUGGE
GSM: 0485 / 70 68 28