Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vanaf het initiatief tot aan de realisatie van “NSANGA”, is het resultaat van verschillende jaren inspanning, aanpassing, werk en opgedane ervaring tijdens ons verblijf in België.
 
Vanaf het begin van de jaren 1990 is er een enorme immigratiestroom naar West-Europa. Door het afbreken van de Berlijnse muur, door de perestroïca, vermeerdert het aantal vluchtelingen, dat op zoek is naar vrijheid, persoonlijke veiligheid en democratie.
 
Om alle situatieveranderingen in evenwicht te brengen, hebben de overheden van de Vlaamse Gemeenschap via het minderhedenbeleid, de etnisch-culturele minderhedenorganisaties gestimuleerd.
De bedoeling is enerzijds het multicultureel contact tussen allochtonen en Vlamingen, die bang waren van de onbekende immigranten, te vergemakkelijken en anderzijds de allochtonen aan te moedigen om te participeren in deze maatschappij en het woord te nemen om zelf hun eigen rechten te verdedigen.
 
Op deze manier werd “Truth” vzw ontworpen. De statuten van “Truth” vzw werden gepubliceerd in het Staatsblad van België (le monetaire) in 1995.
 
De bedoeling van “Truth” vzw was om aan vluchtelingen en anderen de kans te geven om zich te kunnen ontplooien in de multiculturele samenleving.
Dit gebeurde onder andere door publicaties, manifestaties, acties, deelname aan een debat over de vluchtelingenproblematiek,… voor het verdedigen van de rechten van vluchtelingen in België.
“Truth” vzw nam reeds deel aan verschillende evenementen en activiteiten overal in België.
 
De verandering van de Belgische regering in 1999, bracht een nieuwe dynamiek door een riskante maatregel, die getuigt van een uitzonderlijke politieke moed, te nemen.
Deze maatregel hield de massale regularisatie van een categorie buitenlanders, die in België verbleven, in onder bepaalde voorwaarden.
Op het moment dat dit voornemen realiteit werd, moesten wij anders gaan denken.
Vandaaruit evolueerde de idee om “NSANGA” vzw te starten en “Truth” vzw te laten voor wat het was.